19 mai 2014

Personalităţi - Fotografii 1

General Averescu, Şeful de Stat major general al Armatei.

Mareşal Al. Averescu

Mareşalul Alexandru Averescu

 Mareşalul Alexandru Averescu, şeful Partidului Poporului, primit cu entuziasm în Gara de nord, Bucureşti

Aglae Eminescu

I. C. Brătianu

Ştefan Golescu, revoluţionar şi om politic

 Mihail Kogălniceanu

C. A. Rosetti

Foto: C. A. Rosetti

Dna. Radovitz

 Dna. Paciurea

Matei Millo în costum de teatru, piesa "Evreul rătăcitor"

 Iulica Câmpulungeanu
>
 Elisabeta Doamna cu fiica ei Maria

sursa:
  Colecțiile Bibliotecii Naționale a Românie

Personalităţi - Fotografii 2Sub.Locotenent Ecaterina Teodoroiu

Ecaterina Teodoroiu într-o fotografie din colecția Muzeului Militar “Regele Ferdinand”

Delegaţia P.N.Ţ. din jud. Lăpuşna – Halippa P. 

 
Bucureşti Cel dintâi Domn al Principatelor-Unite reproducere pe prima copertă a publicaţiei "Vulturul" - Foaie pentru Educaţia Naţională a Poporului Român", An.10, Nr. 121, 20 ianuarie 1909 limba română.

Mihai Eminescu

Veronica Micle

 
D. Bolintineanu

Titu Maiorescu

  Alecsandri Vasile

 Nae Ionescu

 Alexandru Ioan Cuza în uniformă militară, portret în picioare Format carte-de-visite

Al. I. Cuza


Bilele cu care a fost ales Cuza domnitor
 Bilele sunt așezate într-o farfurie decorată cu dorobanţi. Pe verso este plasată ştampila rotundă, roşie a Muzeului Al. Saint Georges. Titlul şi menţiunea "Se află în Biblioteca veche din Galaţi" este scris de mână cu cerneală albastră, precum şi numele donatorului. Fotografia provine din colecţiile fostului Muzeu Al. Saint Georges, donaţia pictor E. Ispir, 1945, Bucureşti.

Interiorul sălii în care a fost proclamat Alexandru Ioan Cuza, domnitor

Elena Cuza
 Elena Cuza în rochie cu crinolină, portret în picioare Format carte-de-visite Fondul Muzeului Al. Saint Georges, donaţia Elena Odobescu, col. Ecaterina Florescu, Bucureşti, 1937 Pe verso-ul fotografiei încadrat de medaliile obţinute de fotograf se află textul de prezentare: "Charles Szathmári.

 Tronul lui Cuza Vodă din Iaşi

Unul din fiii lui Al. I. Cuza 

Tablou comemorativ Cuza Vodă şi Doamna Elena Cuza Vodă
 In fotografie, în zona centrală, sunt reproduse imaginile lui Al. I. Cuza şi Elena Cuza după tablourile lui Carol Pop de Szathmari.
 Pe latura stangă şi dreaptă sunt reproduse portretele lui V. Alecsandri, Anastase Panu, Mihail Kogălniceanu şi Costache Negri. În partea superioară reproduse portretele celor doi fii Alexandru şi Dimitrie Cuza. 
În două casete de text plasate in partea superioasă şi inferioară a portretelor sunt menționate meritele celor doi. Pe colţul din stânga jos a fotografiei este aplicată ştampila Muzeului Al. Saint-Georges. Alexandru Ioan Cuza pe catafalc

 Hariclea Darclée

  Dna Hariclea Darclée

 Diana Ghyka cu fiica ei Gina = Pincas

  Funeraliile Mareșalului Al. Averescu

I.L.Caragiale, George Coşbuc, Elena Coşbuc, Al. Vaida Voevod şi un personaj neidentificat la o terasă la Predeal.
Imaginea este o fotografie făcută probabil de un fotograf amator ce i-a surprins pe I. L. Caragiale, George Coşbuc, Elena Coşbuc, Al. Vaida Voievod şi celălalt personaj neidentificat în jurul unei mese la o terasă. Pe verso sunt trei tipuri de înscrisuri diferite: unul face identificarea personajelor, altul locaţia şi datarea "la Predeal, 1911" şi altul numele terasei "la Klein".
=======================================================
======================================================================
=======================================================
sursa: Biblioteca Națională a României

3 aprilie 2014

Balcanii lăsaţi pradă bolşevismului - Fapte, documente, voci din presă - 1


La fel cum au făcut hoardele bolșevice în Basarabia, partizanii lui Tito pângăresc altarele bisericilor.Continuare:
 Apăsați link:

Balcanii lăsaţi pradă bolşevismului - Fapte, documente, voci din presă - 2